Ivan Olbracht- Biblické příběhy

9. června 2009 v 13:44 | Lenny94
Biblické příběhy :


Stvoření světa a člověka
Tato povídka popisuje sedm dní, ve kterých Bůh postupně tvoří svět. První den stvořil Bůh nebe a zemi. A protože byla pustá a prázdná řekl: ,,Budiž světlo!" oddělil světlo ode tmy a nazval je dnem a nocí. Druhý den vytvořil oblohu, aby oddělovala vodu a zemi. Třetí den shromáždil všechnu vodu v jedno místo. Suché místo nazval zemí, na které měla tráva růst, vodu pojmenoval mořem. Čtvrtý den stvořil slunce pro den a měsíc s hvězdami pro noc. Pátý den udělal ve vodě, na souši i ve vzduchu živé tvory. Šestý den vytvořil živé tvory různého druhu a člověka, muže se ženou, kteří vypadali jako on. Požehnal jim a řekl: ,,Rozmnožujte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským i nad všemi živočichy hýbajícími se na zemi."
Sedmý den viděl, že vše co stvořil je dobré, požehnal tomuto dni, posvětil ho a odpočíval.

Adam a Eva
Bůh vytvořil člověka z hlíny a pojmenoval ho Adam. Stvořil pro něj zahradu Eden. Uprostřed ní stály dva stromy: strom života a strom vědění. Bůh rozkázal Adamovi ,,Ze všech rajských stromů jíst smíš, ale ze stromu vědění nejez, jestli z něj budeš jíst, zemřeš!" Adam byl sám a Bůh mu tedy z jednoho žebra vytvořil ženu - Evu. V zahradě byl žil i had, který svou lstivostí přiměl Evu k tomu, aby snědla jablko ze zakázaného stromu. Eva přinesla jablka i Adamovi a ten je také jedl. Po snězení jablka zjistili, že sou nazí. Zakryli se tedy fíkovými listy. Bůh, když se dozvěděl, že Adam s Evou jedli ze stromu vědění, vyhnal je z ráje.

O potopě světa
Adamovi se narodil jiný syn, Set. Adam žil 930 let a jeho synové a dcery obdělávali půdu, pásli stáda a rozmnožovali se. Set měl syny a jedním z nich byl Lámech, který zplodil syna. Jmenoval se Noe. Mezi lidmi vzrůstala pýcha, zlost a prut bezbožnosti. Hospodin litoval toho, že vytvořil člověka a řekl: ,,Vyhladím ze země vše od člověka až do zvířete, do plaza, až i do ptactva nebeského, neboť líto je mi jest, že jsme je učinil." Jen Noe našel u Boha smilování. Bůh mu nařídil vystavět si koráb z dříví. Do něj vzít rodinu a živočichy, z každého druhu samce a samici. Na zem pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Umřelo vše živé co nebylo v korábu. Voda zůstala na zemi 150 dní. Klesala tři měsíce. Koráb zůstal na hoře Araratu. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, vypustil holubici. Když nenašla místo k odpočinutí, vrátila se zpět k Noemovi. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici. Vrátila se navečer a v zobáčku držela olivový list. Tak poznal Noe, že vody opadly. Noe vyšel se svou rodinou z korábu. A Bůh jim požehnal.
 


Anketa

Ashley Tisdale X Vanessa Hudgens

Vanessa
Ashley

Komentáře

1 blanciíi blanciíi | 2. listopadu 2009 v 16:41 | Reagovat

víc toho tu neni?  :-(  :-D

2 bvxcyx bvxcyx | 10. dubna 2011 v 13:43 | Reagovat

:-!  :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.